ქართული (Georgian)


Georgian is a Kartvelian language spoken by Georgians. It is the official language of Georgia. Georgian is written in its own writing system, the Georgian script. Georgian is the literary language for all regional subgroups of Georgians, including those who speak other Kartvelian languages: Svans, Mingrelians and the Laz.

Native Speakers: 3,700,000

Region: Georgia

Writing System: Georgian script

Language Family: Kartvelian, Karto-Zan, Georgian

Basic Phrases in Georgian

Hello  gamarjoba  გამარჯობა
Goodbye  mshvidobit  მშვიდობით
Yes  diakh  დიახ
No ara  არა
Excuse me…  uk’atsravad  უკაცრავად
Please  gtkhovt  გთხოვთ
Thank you  gmadlobt  გმადლობთ