Gujarati (ગુજરાતી)

travel phpto to inspire Gujarati language study
Photo by Pop & Zebra on Unsplash

ALPHABET MATCHING GAME VOCABULARY FLASHCARDS

Why learn Gujarati?

Communication skills developed while learning Gujarati can improve your interpersonal skills in your native langauge as well. Adding Gujarati language skills to your business skills make you a more valuable an employee in the marketplace. Analytical skills improve when you study Gujarati. Gujarati study leads to an appreciation of cultural diversity.

How Long Does it Take to Learn Gujarati?

*** NOTES *** Gujarati is the official language of the Indian state of Gujarat and the territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. It is also spoken in Maharashtra, Rajasthan, Karnataka and Madhya Pradesh and is a minority language in Pakistan. It derives from Sanskrit, with vocabulary borrowings from Persian and Arabic, English and Portuguese. It is closely related to Hindi and Punjabi and shares a writing system with Kachchi. Unlike Hindi, the Gujarati script does not have a horizontal line at the top of its letters. The Gujarati language is more than 700 years old and is spoken by more than 55 million people worldwide. Gujarati is the 7th most widely spoken language in India and is the official language in the state of Gujarat, as well as an official language in the union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. Gujarati was the mothertongue of Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah.

Gujarati Alphabet & Pronunciation


[a]

[ā]

[i]

[ī]

[u]

[ū]

[e,ɛ]

[ai]

[o,ɔ]

[au]
અં
[ṁ]
અ:
[ḥ]

[r̥]

[â]

[ô]

[ka]

[kha]

[ga]

[gha]

[ṅa]

[śa]

[cha]

[chha]

[ja]

[jha]

[ña]

[ya]

[ṭa]

[ṭha]

[ḍa]

[ḍha]

[ṇa]

[ra]

[ta]

[tha]

[da]

[dha]

[na]

[la]

[pa]

[pha]

[ba]

[bha]

[ma]

[va]

[ha]

[a]
ક્ષ
[kṣa]
જ્ઞ
[gña]

[ṣa]

[sa]

Basic Phrases in Gujarati

Helloનમસ્તે (Namastē)
Goodbyeઆવજો (Āvajō)
Yesહા (Hā)
Noના (Nā)
Excuse meમાફ કરશો (Māpha karaśō)
Pleaseકૃપા કરીને (Kr̥pā karīnē)
Thank youઆભાર (Ābhāra)
You are welcomeભલે પધાર્યા (Bhalē padhāryā)
Do you speak englishતમે અંગ્રેજી બોલો છો? (Tamē aṅgrējī bōlō chō?)
Do you understandતમે સમજો છો? (Tamē samajō chō?)
I understandહુ સમજયો (Hu samajayō)
I do not understandમને સમજાતું નથી (Manē samajātuṁ nathī)
How are youતમે કેમ છો? (Tamē kēma chō?)
Fine thanksસરસ, આભાર! (Sarasa, ābhāra!)
What is your nameતમારું નામ શું છે? (Tamāruṁ nāma śuṁ chē?)
My name isમારું નામ (Māruṁ nāma)
Pleased to meet youતમને મળવા થી ખુશી થઇ (Tamanē maḷavā thī khuśī tha'i)

Gujarati Grammar

Gujarati Nouns

Manમાણસ (Māṇasa)
Womanસ્ત્રી (Strī)
Boyછોકરો (Chōkarō)
Girlછોકરી (Chōkarī)
Catબિલાડી (Bilāḍī)
Dogકૂતરો (Kūtarō)
Fishમાછલી (Māchalī)
Waterપાણી (Pāṇī)
Milkદૂધ (Dūdha)
Eggઇંડા (Iṇḍā)
Houseઘર (Ghara)
Flowerફૂલ (Phūla)
Treeવૃક્ષ (Vr̥kṣa)
Shirtશર્ટ (Śarṭa)
Pantsપેન્ટ (Pēnṭa)

Gujarati Adjectives

Colors in Gujarati

Blackકાળો (Kāḷō)
Whiteસફેદ (Saphēda)
Redલાલ (Lāla)
Orangeનારંગી (Nāraṅgī)
Yellowપીળો (Pīḷō)
Greenલીલા (Līlā)
Blueવાદળી (Vādaḷī)
Purpleજાંબલી (Jāmbalī)
Pinkગુલાબી (Gulābī)
Grayભૂખરા (Bhūkharā)
Brownભુરો (Bhurō)

Numbers in Gujarati

Zeroશૂન્ય (Śūn'ya)
Oneએક (Ēka)
Twoબે (Bē)
Threeત્રણ (Traṇa)
Fourચાર (Cāra)
Fiveપાંચ (Pān̄ca)
Six (Cha)
Sevenસાત (Sāta)
Eightઆઠ (Āṭha)
Nineનવ (Nava)
Tenદસ (Dasa)
Elevenઅગિયાર (Agiyāra)
Twelveબાર (Bāra)
Twentyવીસ (Vīsa)
Thirtyત્રીસ (Trīsa)
Fortyચાલીસ (Cālīsa)
Fiftyપચાસ (Pacāsa)
Sixtyસાઠ (Sāṭha)
Seventyસિત્તેર (Sittēra)
Eightyએંસી (Ēnsī)
Ninetyનેવું (Nēvuṁ)
Hundredસો (Sō)
Thousandહજાર (Hajāra)

Gujarati Verbs

To beહોવું (Hōvuṁ)
To haveહોય (Hōya)
To wantમાંગો છો (Māṅgō chō)
To needજરૂરી હોવું (Jarūrī hōvuṁ)
To helpમદદ કરવા માટે (Madada karavā māṭē)
To goજાઓ (Jā'ō)
To comeઆવે (Āvē)
To eatખાવા માટે (Khāvā māṭē)
To drinkપીવા માટે (Pīvā māṭē)
To speakવાત કરવા માટે (Vāta karavā māṭē)

Building Simple Sentences

More Complex Gujarati Sentences

Andઅને (Anē)
Orઅથવા (Athavā)
Butપરંતુ (Parantu)
Becauseકારણ કે (Kāraṇa kē)
Withસાથે (Sāthē)
Alsoપણ (Paṇa)
Howeverજોકે (Jōkē)
Neitherન તો (Na tō)
Norના (Nā)
Ifજો (Jō)
Thenપછી (Pachī)

Useful Gujarati Vocabulary

Gujarati Questions

Whoકોણ (kōṇa)
Whatશું (Śuṁ)
Whenક્યારે (Kyārē)
Whereજ્યાં (Jyāṁ)
Whyશા માટે (Śā māṭē)
Howકેવી રીતે (Kēvī rītē)
How manyકેટલા (Kēṭalā)
How muchકેટલુ (Kēṭalu)

Days of the Week in Gujarati

Mondayસોમવાર (Sōmavāra)
Tuesdayમંગળવારે (Maṅgaḷavārē)
Wednesdayબુધવાર (Budhavāra)
Thursdayગુરુવાર (Guruvāra)
Fridayશુક્રવાર (Śukravāra)
Saturdayશનિવાર (Śanivāra)
Sundayરવિવાર (Ravivāra)
Yesterdayગઇકાલે (Ga'ikālē)
Todayઆજે (Ājē)
Tomorrowઆવતીકાલે (Āvatīkālē)

Months in Gujarati

Januaryજાન્યુઆરી (Jān'yu'ārī)
Februaryફેબ્રુઆરી (Phēbru'ārī)
Marchકુચ (Kuca)
Aprilએપ્રિલ (Ēprila)
Mayમે (Mē)
Juneજૂન (Jūna)
Julyજુલાઈ (Julā'ī)
August.ગસ્ટ (.Gasṭa)
Septemberસપ્ટેમ્બર (Sapṭēmbara)
Octoberઓક્ટોબર (Ōkṭōbara)
Novemberનવેમ્બર (Navēmbara)
Decemberડિસેમ્બર (Ḍisēmbara)

Seasons in Gujarati

Winterશિયાળો (Śiyāḷō)
Springવસંત (Vasanta)
Summerઉનાળો (Unāḷō)
Autumnપાનખર (Pānakhara)

Telling Time in Gujarati

What time is itકેટલા વાગ્યા? (Kēṭalā vāgyā?)
Hoursકલાક (Kalāka)
Minutesમિનિટ (Miniṭa)
Secondsસેકંડ (Sēkaṇḍa)
O clockવાગ્યે (Vāgyē)
Halfઅડધા (Aḍadhā)
Quarter pastક્વાર્ટર ભૂતકાળ (Kvārṭara bhūtakāḷa)
Beforeપહેલાં (Pahēlāṁ)
Afterપછી (Pachī)